Az Európai Bizottság által 2010-ben bemutatott „Európa 2020” stratégia a válságból való kilábalást tűzte ki céljául, és azokat a lépéseket részletezi, amelyek révén Európa gazdasága felkészülhet az elkövetkező időszak kihívásaira. Az EU hét kiemelt kezdeményezést alakított ki, ezek közül az egyik legfontosabb az Európai Digitális Menetrend, amely az információs és kommunikációs technológiák alkalmazásának minél szélesebb körű előmozdítását célozza.

Ahhoz, hogy az Európai Unió versenyképes tudjon maradni a tengerentúli vagy ázsiai infokommunikációs piacokkal szemben, számos kihívásra kell megtalálnia a választ:

  • •    Európában nincs egységesnek mondható digitális piac. A EU-ban egyelőre sokkal inkább jellemző a széttagoltan működő, nemzeti online piacok sokasága. Nem valósul meg kellő hatékonysággal az interoperabilitás – vagyis az informatikai rendszerek átjárhatósága – sem, összességében tehát Európa mindeddig nem használta ki az átjárhatóságból fakadó előnyöket.
  • •    A számítógépes bűnözés terjedése miatt emberekben erős bizalmatlanság él a hálózatokkal kapcsolatban. Az európai polgárok nem szívesen használják az online alkalmazásokat, mert nem érzik úgy, hogy teljes mértékben megbízhatnának az internetben.
  • •    További fejlesztésekre van szükség a hálózati beruházások terén. Az infokommunikációs megoldások térnyeréséhez és az ebből adódó versenyelőny eléréséhez elengedhetetlen a szélessávú infrastruktúra fejlesztése, vagyis az, hogy mindenki számára elérhetők legyenek a szupergyors, vezetékes és vezeték nélküli technológián alapuló szélessávú rendszerek.

Az Európai Digitális Menetrend a fent vázolt problémákra a következő megoldási javaslatokat indítványozza:

  • •    Létre kell hozni egy élénk és egységes digitális piacot. Ennek részeként meg kell teremteni az internetes tartalmakhoz való könnyebb hozzáférés lehetőségét, a határokon átnyúló internetes tranzakciók egyszerűsítését, továbbá növelni kell a digitális szolgáltatásokba vetett bizalmat és támogatni kell a távközlési szolgáltatások egységes piacának megerősödését.
  • •    Átjárhatóság megteremtése. Az interoperabilitás az IKT-szabványok optimálisabb meghatározása, a szabványok hatékonyabb alkalmazása és megfelelő koordináció révén, az átjárhatóság növelésével valósul meg.
  • •    A bizalom és biztonság erősítése mellett szükség van az infokommunikációs technológia előnyeinek hangsúlyozására. Az információs technológiák alkalmazása olyan társadalmi kihívások megválaszolásában nyújthat hatékony segítséget, mint amilyen például az éghajlatváltozás, a károsanyag-kibocsátás, a lakosság egészségügyi állapota vagy éppen a romló népesedési tendenciák. Ennek megfelelően erősíteni kell az infokommunikációs megoldások használatát többek között a környezeti kutatások terén, a fenntartható egészségügyi ellátásban, az ipari termelésben, a méltóságteljes és önálló életvitel szolgálatában, illetve a kulturális sokszínűség és kreativitás támogatásában. Számos előnyt rejt az e-közigazgatás fejlesztése, az elektronikus kormányzati rendszerek kialakítása, intelligens közlekedési rendszerekkel pedig hatékonyabbá tehető a közlekedésszervezés, kényelmesebbé válhat az utazás, vonzóbbá tehető a közösségi közlekedés és csökkenthető a károsanyag-kibocsátás.
  • •    A nagy sebességű és szupergyors internet-hozzáférést minél szélesebb körben kell biztosítani a társadalom számára. Az egyetemes szélessávú lefedettség megteremtése, az új generációs, szupergyors hálózatok rendszerbe állítása, valamint a nyílt és technológia-semleges internet elterjesztése az IKT-eszközök terjedésének, és az általuk nyújtott előnyök kiaknázásának egyik alapvető feltétele.
  • •    K+F+I. Ösztönző intézkedésekkel és a hatékonyság növelésével elősegíthető a kutatások és az innovációs beruházások számának növekedése. E terület fellendüléséhez elengedhetetlen a digitális jártasság, a digitális készségek fejlesztése, és annak szorgalmazása, hogy minél több embert lehessen bevonni a digitális világba.

Az Európai Digitális Menetrend célja az infokommunikációs technológiák alkalmazásának minél szélesebb körű elterjesztése. A menetrend azokra az IT-technológiákra és internetes szolgáltatásokra összpontosít, amelyek elősegítik a munkahelyteremtést, a gazdasági növekedést, és ezáltal jelentősen hozzájárulnak az uniós polgárok életminőségének és a vállalkozások versenyképességének javításához.